دانشجوی (Ph.D) مهندسی مایکروسیستم دانشگاه RIT، در زمینه ی اپلای فعالیت میکنم (mindflow.ir). بخش دیگر زندگی من سفر و ماجراجویی هستش (zhuk.ir)