کوله‌پشتی ۱۴۰۱

کوله‌پشتی ۰۰

۱. فرض کنید کوله‌پشتی دارید که قرار است در آن تجربیاتی را از سال ۰۰ بگذارید و با خود به سال ۰۱ ببرید. تجربیات مثبتی که همراه داشتن آنها به شما کمک می‌کند نسبت به سال قبل فردی توانمندتر بشوید. در کوله‌ی خود چه تجربیاتی را قرار می‌دهید؟

صریح حرف زدن. امسال سومین سال متوالی است که من از حرف زدن در پست کوله‌پشتی‌ام حرف می‌زنم :)). صریح حرف زدن شاید موجب رنجش لحظه‌ای شود اما در نهایت موجب جلوگیری از آسیب می‌شود.

۲. برای حرکت در مسیر زندگی باید سبک و چابک بود. چه مواردی را از کوله‌ی خود خارج می‌کنید که در سال ۰۰ باقی بماند و شما سبک‌تر حرکت کنید؟ چیزهایی که از کوله‌ خارج می‌کنید مثلا می‌تواند تجربیات ناخوشایند یا ناراحتی‌ها باشد.

دغدغه. ظرف دغدغه‌مندی محدود است. دغدغه‌ها از حدی که بگذرند این ظرف سرریز می‌شود و نه دغدغه‌ها به جایی می‌رسند و نه فرد توانی برای جمع کردن اوضاع دارد. من از کوله‌ام دغدغه‌مندی را خارج می‌کنم.

۳. فرض کنید در پایان سال ۰۱ بیشتر آن فردی شده‌اید که شبیه خود ایده‌آل شما است. در این صورت چه ویژگی‌ها و رفتارهایی باید در شما تقویت شود؟ چه چیزهایی را در کوله‌ی خود می‌گذارید که کمک می‌کند این ویژگی‌ها در شما تقویت شود؟

روایت‌گری. من فکر می‌کنم روایت‌گری هنری است که پیش‌زمینه‌های متفاوتی می‌خواهد و فکر می‌کنم قدم‌های خوبی در این راه برداشته‌ام. احتمالا کافی نباشد اما این چیزی است که می‌توانم روی آن تمرکز بیشتری داشته باشم.


سال خیلی سال تند و تیزی بود. نمی‌دونم خاصیت سنه یا چیز دیگه، ولی خیلی یجوری بود برای من این سال. سال قبل رو نوشتم عجیب بوده، اما امسال عجیب نبود. پر از سختی و خوشحالی و ناراحتی -همه در حد حدی بود. از سالی که گذشت اما دوست دارم یاد کنم از طه و اینکه جاش برای همیشه سبز.