فقط بگویید آمین ...

بارها گفته ام و باز همی می گویم

این همان غایت آمال من است

که به هر صبح و به شام

ز خدا خواسته ام

دوست دارم به طریقی بروم از عالم

که پس از من همه پیش از نامم

بنویسند: شهید


اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ الذَّابِّينَ عَنْهُ وَ الْمُسَارِعِينَ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَ الْمُمْتَثِلِينَ لِأَوَامِرِهِ وَ الْمُحَامِينَ عَنْهُ وَ السَّابِقِينَ إِلَى إِرَادَتِهِ وَ الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ

شاید بگویید جو است و .... اصلا ولش کن، او می داند و من؛ اما شما فقط بگویید آمین