سوال های کلیدی زندگی


چند وقت پیش قصد داشتم یکی از اطرافیان را در خصوص برنامه ریزی برای زندگیش راهنمایی کنم، مثلا از نظر ایشان من خیلی فرد موفقی هستم، با وجودی که هر چی نگاه می کنم از نظر خودم فقط شکست های زیادی را تجربه کردم اما خوب تصویر ذهنی که از من داشت اینطور بود.

یک سری سوال بهش گفتم با عنوان سوال های کلیدی زندگی تا با پاسخ به این سوالات چهارچوب فکری بهتری برای تصمیم گیری در خصوص آینده خودش و انتخاب مسیر پیدا کند و همین طور تعاریف واضح تری از شکست و موفقیت برای خودش در طول مسیر داشته باشد. چون دیدم خیلی خوشش آمد و نفرات دیگری هم بعد از این سوالات خوششان آمد بد ندیدم اینجا منتشرش کنم شاید برای کسی مفید باشد.

شبیه چه کسی نباشی؟

از بین افرادی که ارتباط دارید، نه اشخاصی که صرفا می شناسی اما ارتباط نداری، دوست داری شبیه چه فردی نباشی. به واقعیت اون فرد زیاد کار ندارم فقط میخوام تصویر ذهنی که از اون فرد داری و دوست ندارید شبیه اش باشید را برای خودتان یادآوری کنید.

چه چیزهایی را به دست آوری؟

این چه چیزها شامل همه مسائل معنوی و مادی و مفهومی می شود. به ترتیب چند چیز که از همه مهمتر هست را فهرست کنید. به روشنی شما می فهمید که داشتن چه چیزهایی براتون مهم هست و چندان پیچیده نیست.

چه چیزهایی را حفظ کنی؟

در حال حاضر قطعا داشته هایی از همان جنس بالا دارید، کدام هاش را حاضر نیستید از دست بدهید؟ به تعدادی که بالا فهرست کردید همین پایین هم فهرستی ایجاد کنید که بر اساس مهم ترین ها از نظر حفظ براتون هستند.

به چه کسانی کمک کنی؟

مهمترین سوال برای شناخت شخصیت خودمان این است که بدانیم میانه ما با کمک به دیگران چطور است. چقدر و چطور دوست داریم به دیگران کمک کنیم. یک رازی در این مورد وجود دارد. که در فرصت مناسب در موردش خواهم گفت.


هر فرد با پرسیدن این سوالات به یک خودآگاهی جالبی در مورد خودش خواهد رسید که با کمی تفکر یا مطرح کردن آن با کسی که کمی شخصیت شناسی بداند چهارچوب خیلی خوبی برای زندگی خودش می تواند ترسیم کند. اگر از دوستان هم کسی دلش خواست می تواند با من پاسخ سوالاتش را مطرح کند بنده هم با یک پاسخ کوتاه نظرم را بهش خواهم گفت حتی ناشناس هم باشد برای من ایمیل بزند.