تبلیغ کردن گرونه و پولمون نمیرسه. پس چطوری رشد کنیم؟

تبلیغ کردن گرونه و پولمون نمیرسه. پس چطوری رشد کنیم؟
تبلیغات به قدری گرونه که یک روش پایدار برای رشد نیست. تو این پست مفهوم...