نصب PHP/MySQL با کنترل پنل در سه سوت!

نصب PHP/MySQL با کنترل پنل در سه سوت!
احتمالا شما هم تابحال از هاست های اشتراکی برای پروژه ها استفاده کردید....