برنامه نویس وردپرس که دوست داره بعضی از اطلاعاتش رو با بقیه به اشتراک بزاره! د: