شکستِ موفق

بسیاری از مردم شکست را پایانی نامطلوب برای آغاز فعالیتی می‌دانند که زمانی آن را با شوق و اشتیاق شروع نموده بودند.

اما حقیقت این است که شکست نیز می‌تواند به صور مختلفی تقسیم بندی گردد، شکست موفق و شکست ناموفق نیز می‌تواند بخشی از این تقسیم بندی محسوب گردد.

اما به راستی شکست موفق دارای چه ویژگی‌هایی است؟ آیا می‌توان از یک شکست برای موفقیت استفاده نمود؟ آیا موفقیت می‌تواند همچون ققنوس خود را از خاکستر شکست برخیزاند و اتفاقی مبارک را رقم بزند؟

این‌ها سوالاتی است که می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را به خود مشغول نماید.

برای اینکه بتوانید یک شکست موفق را از یک شکست ناموفق تشخیص دهید و یا یک شکست ناموفق را به شکست موفق تبدیل کنید باید موارد زیر را به عنوان تجربه طلایی شکست در نظر بگیرید:

  • تحلیل شکست:

اینکه بدانیم شکست دقیقا از چه مسائلی نشأت گرفته است و چگونه می‌توان دلایل شکست را احصا و در آینده در موارد مشابه از بروز آن جلوگیری به عمل آورد،‌ تحلیل وقایع اتفاق افتاده و کنش و واکنش‌های صورت پذیرفته می تواند در این تحلیل بسیار اثر گذار باشد.

  • تعدیل از نگاه سرزنشی:

یکی از موارد بسیار مهم برای عبور از یک شکست ناموفق به یک شکست موفق عدول از نگاه سرزنشی است، باید سعی نمود تمامی عوامل دخیل در یک شکست را مورد توجه قرار داد، زیرا بروز یک شکست همیشه دارای عوامل بسیار مختلف است که گاه عمل و تصمیم شما تنها بخشی از این شکست محسوب می شود و ممکن است دلایل و عوامل خارجی بسیاری نیز در بروز شکست نقش آفرینی داشته باشند.

  • شکست موقعیتی موقتی:

توجه داشته باشیم شکست یک موقعیت موقتی است، لذا بسیار سریع می توان از آن عبور نمود و نباید بیش از اندازه در آن توقف کرد، شکست صرفاً موقعیتی است که می‌توان از آن برای جهش به موفقیت از آن استفاده نمود،‌ از اینرو توقف بیش از اندازه در این موقعیت باعث خواهد شد تا نه تنها شکست به موفقیت تبدیل نگردد بلکه شکست به چالشی غیر قابل مبارزه تبدیل گردد.

  • نگاه واقع بینانه:

در شکست موفق باید همواره سعی نمود که امور و وقایع اتفاق افتاده به صورت واقع بینانه‌ای نگریست و اتفاقات را بر اساس آنچه بوده و هست و نه آنچه که می‌باید می‌بود تحلیل و تفسیر نمود، توجه داشته باشید تصمیم گیری در بحران با تصمیم گیری بر بحران با هم متفاوت است و علوم مختلفی را در بر می‌گیرد.

  • تمرکز بر نقاط قوت:

شناخت نقاط قوت و تبدیل تهدیدها به فرصت نیز از مهارت‌هایی است که می‌تواند شکست را به یک شکست موفق تبدیل نماید، اینکه نقاط قوت فردی کجاست و چه نقاطی نقاط ضعف محسوب می‌گردد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، تقویت نقاط قوت و تعدیل نقاط ضعف از بهترین شیوه ها برای تجربه یک موقعیت موفق بعدی،‌ محسوب می گردد.

  • فراموشی شکست:

تکیه بی‌اندازه بر شکست‌های پیشین می‌تواند روحیه انسان را تضعیف نماید، لذا عبور از شکست و فرا گرفتن درس از این موقعیت موقتی تاریخی می‌تواند ما را قوی‌تر سازد، اما تکیه بر شکست و تکرار و یادآوری آن بدون تکیه بر نقاط قوت و درس‌های اخذ شده می‌تواند نه تنها شکست را ناموفق کنید بلکه می‌تواند موفقیت را نیز به شکست بیانجاماند.