مبانی قانونی پیمان‌نامه عدم افشای اطلاعات چیست؟

این روزها بسیاری از استارتاپ‌ها، هم بنیان‌گذاران و حتی نیروهای فنی و متخصص شرکت‌های بزرگ در پی انعقاد پیمان‌نامه منع افشای اطلاعات یا همان NDA هستند، اما به‌راستی مبانی قانونی این پیمان‌نامه کدامین قواعد و قوانین است و ضمانت اجرای چنین تعهدی چیست؟

شاید برای تدوین چنین سندی که عموماً بانام اختصاری NDA یا همان Non-disclosure agreement شناخته می‌شود بتوان مواد قانونی متنوعی را احصا نمود، اما آنچه امروزه بیشتر مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد مواد ۶۴ و ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی است، مطابق ماده ۶۴ این قانون «به‌منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و ‌یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به‌ مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.» با توجه به این ماده‌قانونی سؤالی که مطرح می‌شود این است که اسرار تجاری شامل چه مواردی می‌شود که البته قانون‌گذار در این خصوص نیز مطالبی را ذیل ماده ۶۵ بیان نموده، مطابق این ماده « اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده‌پیام»ی است که شامل اطلاعات،‌ فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر‌نشده، روش‌های انجام تجارت و دادوستد، فنون، نقشه‌ها و فرا گردها، اطلاعات مالی، ‌فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال این‌ها است، که به‌طور مستقل دارای ارزش ‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آن‌ها انجام‌شده است.»


بنابراین آن‌گونه که مشاهده می‌شود می‌توان به استناد این قانون و البته موادی چند از قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی مخصوصاً ماده ۱۰ و تعیین الزام به انجام تعهدات قراردادی، پیمان‌نامه منع افشای اطلاعات را تنظیم و حقوق و تکالیفی را برای طرفین در نظر گرفت.

قابل‌توجه آنکه مطابق ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی «متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌ به‌منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌ خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌ دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث ‌افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.»

لذا می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که فارغ از تعیین چگونگی الزام به تعهدات  داده‌شده در قرارداد عدم افشای اطلاعات، درصورتی‌که چنین اتفاقی روی دهد جزای حبس در انتظار عهدشکنان خواهد بود. برای تنظیم خودکار و رایگان اقرارنامه منع افشای اطلاعات می‌توانید اینجا را کلیک کنید!