هیات فنی اشتغال اتباع خارجی

ایجاد اشتغال و صیانت از اشتغال ایجاد شده در هر کشوری از مسائل بسیار مهم و راهبردی در هر کشور به شمار می‌رود که باید سیاست‌های درستی برای آن در نظر گرفت.

در ایران نیز مانند هر کشور دیگری برای حمایت از اشتغال کارگران و شغل‌های ایجادی قواعد و قوانین مختلفی تدوین و اجرا می‌گردد.

یکی از موارد بسیار مهم در این زمینه رصد، نظارت و پایش اشتغال اتباع خارجی در کشور است که بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار وظیفه این امر به عهده هیات فنی اشتغال اتباع خارجی گذاشته شده است، این هیات مرکب از ۵ نماینده است به شرح زیر می‌باشد:

۱ - دو نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به تشخیص وزیر کار و امور اجتماعی.

۲ - یک نفر نماینده دستگاه استفاده کننده از تبعه خارجی.

۳ - یک نفر نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

۴ - یک نفر نماینده سازمان برنامه و بودجه.

البته پس از تصویب آیین نامه حمایت از کسب و کارهای نوپا، نماینده سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به این هیات اضافه شده است.

هیات فنی اشتغال وظیفه بررسی مدارک و دلایل اشتغال اتباع خارجی را به عهده دارد و می تواند مجوزهای اشتغال اتباع خارجی را صادر، تمدید و یا عندالزوم تغییر دهد.

شرکت‌های فعال در صنعت فناوری اطلاعات (نرم‌افزار یا سخت‌افزار، شبکه و مخابرات) و همچنین افراد متقاضی اشتغال در ایران باید ضمن ارائه مدارک لازم به این هیات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر است دلایل توجیهی خود را نیز به دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه نمایند، این دفتر پس از بررسی دلایل و مدارک توصیه نامه‌های لازم را صادر و اقدامات مقتضی را در هیات مذکور به عمل می‌آورد.

بر اساس تبصره ماده ۱۲۰ قانون کار، متقاضیان ذیل نیازمند دریافت روادید کار یا جواز هیات فنی اشتغال اتباع خارجی نمی‌باشند:

  • اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند با تائید وزارت امور خارجه.
  • کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تائید وزارت امور خارجه.
  • خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

باید توجه داشت که هیات فنی اشتغال بر اساس احراز موارد زیر اقدام به صدور مجوزهای لازم می‌نماید:

  • مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و اموراجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
  • تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.
  • از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
باید توجه داشت که پروانه کار با رعایت قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می شود.

از اینرو برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت اداره کل اشتغال اتباع خارجی مراجعه و یا در خصوص اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات با دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران تماس برقرار نمایید