گواهی‌ ‌تائیدیه فنی نرم‌افزار چیست؟

گواهی تائیدیه فنی نرم‌افزار، سندی است که بر اساس قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای هم اکنون توسط سازمان فنآوری اطلاعات ایران صادر می‌گردد. در این نوشته سعی می‌کنم مختصرا به مباحث مختلف در خصوص این گواهی بپردازم.

نمونه گواهی‌نامه
نمونه گواهی‌نامه

۱- منشاء صدور این سند:

مطابق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه ای، حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی از نرم افزارها به مدت سی سال برای پدید آورنده نرم افزار است به شرطی که پدیدآورده اثر خود را در وزارت ارشاد به ثبت برساند، طبق قانون قبل از صدور سند ثبت توسط وزارت ارشاد می‌بایست یک گواهی فنی جهت تائیدیه فنی نرم‌افزار توسط وزارت ارتباطات صادر شود، این امر در حال حاضرتوسط سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می پذیرد.

۲- چگونگی ارائه درخواست:

برای درخواست اخذ سند مالکیت فکری نرم‌افزار در ابتدا باید به سایت اینترنتی سازمان فناوری اطلاعات ایران رجوع و وارد درگاه صدور تأييد فنی محصولات نرم‌افزاری شد همچنین مستقلا می‌توان به آدرس www.Iranspo.ir نیز مراجعه کرد و اقرارنامه محضری در خصوص پدیدآورنده محصول بودن نیز تهیه و به همراه نامه درخواست در سامانه بارگذاری و ارسال گردد، پس از این مرحله سازمان فناوری اطلاعات ایران استعلامات لازم را از وزارت ارشاد به عمل آورده و پس از تایید محتوا و عملکرد نرم افزار که به صورت خوداظهاری انجام می‌گردد، گواهی نامه مربوطه را صادر می‌نماید.

۳- ضمانت اجرا:

بی تردید هر قانونی باید ضمانت اجرا داشته باشد لذا بر اساس ماده ۱۳ قانون ذکر شده، در صورتی که هر شخص حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید باید نه تنها خسارت های ایجاد شده را جبران کند بلکه به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم و باید جزای نقدی نیز پرداخت نماید.

در صورتی که در این خصوص ابهام و یا سوالی دارید می توانید ذیل همین پست مسئله خود را بیان کنید، سعی خواهم کرد در اسرع وقت پاسخگوی شما باشم.