داستان پاک شدن نیمخط ها در "ویرگول"

داستان پاک شدن نیمخط ها در "ویرگول"
بله، ویرگول وبسایتی برای خواندن نیم­خط ­هایی هست که از تجربیات کاربران...