کمپین انقراض خود خواسته بشریت

تا به حال فکر کردید اگه آدمیزاد منقرض میشد چه اتفاق بدی می افتاد؟

جوابش میشه هیچی!

بله دقیقا هیچ چیز .

انسان کلا موجود مخربیه ، برای طبیعت برای آب و هوا و برای سایر موجودات زنده و خودش رو مالک زمین میدونه.

اما چقدر مالک بدی هستیم و چقدر بی رحم بودیم با خودمون.

فکر میکنم اگه قرار بود از انسان چیز خوبی در بیاد و به کمال برسه این بیست / سی هزار سال براش کافی بود.

اما ما چیکار کردیم حیوانات رو به بردگی کشیدیم و جنگل ها رو نابود کردیم .

دریاها رو آلوده کردیم و اقلیم زمین رو با صنعت به نابودی رسوندیم.

و چیکار کردیم ؟

تکثیر کردیم موجودات بدردنخوری رو که به همدیگه تجاوز میکنن ، همدیگه رو میکشن و با هم میجنگن .

و همه موجودات زنده براشون غذاست.

فک کردید آدم چقدر ترسناکه؟

به هیچ چیزی رحم نمیکنه و هیچ وقت هم دنبال اصلاح نیست .

ما میتونستیم با صلح و بدون آزار دادن دیگران زندگی کنیم.

و اما عجیب ترین خصلت ما آدم اینه ؛ همیشه غمگینیم .

هیچ چیزی تضمین نمیکنه باداشتن طبیعت و آب و هوای خوب ، غذای زیاد و حتی پول فراوون خوشحال باشیم .

ما تشنه ی قدرتیم ، تشنه ی تخریب .

ما آدم ها بلایی هستیم که به جون هستی افتاده.

و نکته عجیب تر اینه دنبال جاودانگی ایم !

میخوایم ادامه پیدا کنیم با وجود اینکه زندگی غمگینی داریم .

پس ازدواج میکنیم و بچه دار میشیم و بچه هامون میشن نابودگر های آینده.

بیاید منطقی باشیم ، ما هیچ وقت خوب نبودیم و هیچ وقت قرار نیست اتفاق خاصی تو رفتار این کلونی غول های ترسناک (انسان) به وجود بیاد.

اینکه خودمون رو گول میزنیم که بچه هامون رو جوری بزرگ میکنیم که دنیای زیباتری بسازن دروغ بزرگیه که به خودمون میگیم .

از تنهایی میترسیم و از تموم شدن.

ولی هم تنها میمونیم و هم خواهیم مرد!

بنظرتون وقتش نرسیده که تصمیم بگیریم این چرخه ی باطل رو تموم کنیم ؟

بیاید دیگه بچه دار نشیم و غول های جدید روبه دنیا اضافه نکنیم .

همه رو دعوت میکنم به:

کمپین انقراض خودخواسته بشریت.

وقتش رسیده که تمومش کنیم...