بیماری دختران مجرد ایرانی از نگاه یک زن!

معمولاً بحث مربوط به تأخیر ازدواج دختران که می‌شود، با هجوم بی‌سابقه و بی‌امان تمامی مجردهای مؤنث روبرو می‌شویم!

اما جالب است که سندرم سیندرلایی دختران مجرد ایرانی، توسط یک کاریکاتوریست زن تبدیل به سوژه شده است؛ قضاوت با تمامی آن زنان و دختران بزرگواری که می‌گویند: این نگاه کوته‎بینانۀ شما مردها نه! نرهاست!!!

دلایل به تاخیر افتادن ازدواج
دلایل به تاخیر افتادن ازدواج