فهرست آرزوها


یه جایی خوندم هر چقدر نارضایتی از زندگی بیشتر، ترس از مرگ هم بیشتر.

این جمله منو یاد لیست آرزوهام انداخت که برم و تیک‌های خورده و نخورده‌ی آرزوهامو بشمارم.

نگاهی به فهرستم انداختم و دیدم بخش زیادیش مربوط به چرخیدن دور دنیاست، چند تا آرزوی مادی، مقداری علمی-فرهنگی، یکی دو تا هنری و چند تایی هم آرزوی معنوی تو لیستم نوشتم.

هرچیزی که تو فهرستم هست و نیست مال آینده‌‌اس. آینده‌ای نامعلوم، تو دنیایی که یه اتفاق نامنتظره لیست آرزوهامو به لیست خرید مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده تبدیل کرد.

روزهای خانه نشینی‌ام با مرور خاطرات خوش هر آنچه کرده‌ام و هر لذتی که در لحظه برده‌ام، سپری میشه و فهرستم جز سردرگمی چیزی برای من به همراه نداره.

این روزا میگذره و میاد اون روزی که بدون ماسک و دستکش بریم بیرون، همدیگرو در آغوش بگیریم و دیگه اخبار غمناک دست به دست نمی‌چرخه.

اون روز بعد از تمام خوشحالی‌کردن‌ها و هیجانزده شدن‌ها، من میمونم و فهرست آرزوهام که به یه ذره‌ی کوچیک بنده، انقد کوچیک که فقط زیر میکروسکوپ دیده میشه.

https://www.instagram.com/p/B9yoYWeFpTy/