با لبخند وارد شوید :) کتاب، کامپیوتر، انیمه، و خیلی چیزای دیگه.