من توسعه دهنده اندروید هستم .اینحا قرار است مفاهیم برنامه نویسی را به صورت عمیق تر بررسی کنیم.