مهندس نرم افزار، توسعه دهنده جاوا، لینوکسی و فقط Open Source، ورزشکار و طبیعت دوست، در کل ساده بخوام بگم یه برنامه نویس دون پایه :)