مهندس نرم افزار، برنامه نویس جاوا، لینوکسی و فقط Open Source، ورزشکار و فقط تختی، در کل ساده بخوام بگم یه برنامه نویس دون پایه :)