آموزش بک آپ گرفتن از تمام ریپازیتوری های گیت هاب ( تحریم گیت هاب )

جدیدا اخباری درباره تحریم کردن کاربرای ایرانی توسط گیت به گوش میرسه ....