حس و حال 3هفته پنج صبحی بودن

به نام خدا سلام :)

خوب هستید؟

لطفا پادکست زیر رو گوش بدید(ممکنه کمی دیر لود بشه):

https://castbox.fm/episode/%D8%AD%D8%B3-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%84-3%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-id4989743-id531936816?utm_source=website&utm_medium=dlink&utm_campaign=web_share&utm_content=%D8%AD%D8%B3%20%D9%88%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%203%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%20%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-CastBox_FM


اگر لود نشد برید به لینک زیر:

https://castbox.fm/episode/حس-و-حال-3هفته-پنج-صبحی-بودن-id4989743-id531936816?utm_source=website&utm_medium=dlink&utm_campaign=web_share&utm_content=%D8%AD%D8%B3%20%D9%88%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%203%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%20%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DB%8C%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-CastBox_FM


✅میتونید پادکست MrAminEs رو از لینک زیر توی کست باکس دنبال کنید:

https://castbox.fm/channel/Mramines-id4989743?country=irمرسی ازتون :)

راستی اگه نظری چیزی داشتید حتما بگید :)

خب فعلا خداحافظ😊

تاریخ: 30 شهریور 1401

* راستی توی کانال تلگرام(MrAminEsCh@) هم مطالب خوبی قرار میدم؛ اگر خواستید یه سَری بزنید **


https://virgool.io/@mramines/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-sryrzwbuvh5a
https://virgool.io/Podkade/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-2-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-emhbvphxfxog
https://virgool.io/Rocket/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-23%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-vd5v4bhpzeww