مومنی که فقط دلا راس میشد

سلام خوب هستید بچه ها؟ :)

خب خب یه پادکست خیلی خوب داریم

از پلیر زیر میتونید گوش بدید(ممکنه یکم دیر لود بشه):

https://castbox.fm/episode/مومنی-که-فقط-دلا-راس-میشد-id4989743-id550855167?utm_source=website&utm_medium=dlink&utm_campaign=web_share&utm_content=%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D8%AF%D9%84%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%AF-CastBox_FM


اگر لود نشد برید به لینک زیر:

https://castbox.fm/episode/مومنی-که-فقط-دلا-راس-میشد-id4989743-id550855167?utm_source=website&utm_medium=dlink&utm_campaign=web_share&utm_content=%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%81%D9%82%D8%B7%20%D8%AF%D9%84%D8%A7%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%AF-CastBox_FM

✅میتونید پادکست MrAminEs رو از لینک زیر توی کست باکس دنبال کنید:

https://castbox.fm/channel/Mramines-id4989743?country=ir

ممنون ازتون :)

راستی اگه نظری چیزی داشتید حتما بگید :)

خب فعلا خداحافظ😊

تاریخ: 4 آذر 1401

** راستی توی کانال تلگرام(MrAminEsCh@) هم مطالب خوبی قرار میدم؛ اگر خواستید یه سَری بزنید **https://virgool.io/@mramines/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-bunynkjymcti
https://virgool.io/@mramines/%D8%A7%DA%AF%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A6%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-yvbolfqhzpbv
https://virgool.io/Podkade/%D8%AD%D8%B3-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%84-3%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-excx4ct2dxsw
https://virgool.io/Podkade/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-msrkzeebxqc9