اولين تصادف نسبتا وحشتاك من در اسنپ باكس

صبح امروز با توكل بر خداي متعال موتور را روشن و شروع به حركت كردم.

سرويس اول يك نامه بود كه قرار بود به شهرداري منطقه دو برسد،نامه را در مدت زمان كمي رساندم و در مسير بودم كه درخواست ديگري آمد.

بايد دو عدد پكيج صبحانه را به همراه دو نوشابه (دقت كنيد نوشابه براي صبحانه) را به مقصدي نسبتا دور مي بردم.

هنوز پنج دقيقه از سفر نگذشته بود كه با سرعت نسبتا آرام به يك پيچ رسيدم و بعد از چند ثانيه به شدت با موتور به زمين خوردم.

چند ثانيه اي گيج و مبهوت بودم و وقتي به خودم امدم متوجه ريختن گازوئيل يا بنزين در وسط خيابان به طول چند متر شدم كه سبب اين خوردن زمين وحشتناك شود.

از ناحيه مچ دست چپ به شدت آسيب ديدم و الان مچم دچار تورم شده و به سختي حركت مي كند.

زانوي چپم نيز زخمي و شلوارم نيز پاره شد.

من آدم محتاطي در رانندگي هستم و خدا رو شكر هميشه با سرعت مطئمن و با رعايت كامل قوانين رانندگي مي كنم ولي اين بار واقعا بي احيتاطي از من نبود و از آن شير پاك خورده بود كه به سهو يا عمد اين مواد لغزنده را به كف خيابان ريخته بود.

امشب مهمان داريم و قرار بود كمي بيشتر كار كنم تا بتوانم كمي وسائل براي مهماني امشب بخرم ،ولي انگار مچ دستم اجازه كار را به من نمي دهد.

قبلا ريختن گازوئيل توسط برخي افراد سود جو را در جاده چالوس شنيده بودم ولي امروز صبح عملا آن را به چشم خود ديدم و از دو ناحيه آسيب ديدم.

اما قوانين زيباي اسنپ باكس در هنگام تصادف:

اسنپ به هيچ وجه هيچ گونه مسئوليتي در قبال شما و جان و مال شما ندارد و كليه خسارات جاني و مالي به عده خود شماست.

كليه خسارات براي بسته و محموله ارسالي ار طرف مشتري در صورت بروز حادثه،به عهده راننده موتور سوار است.

الحمد لله رب العالمين