چه کسب و کاری مناسب شماست؟ اگر یک ESTP هستید.

ESTP
ESTP

این تیپ های شخصیتی به قدر کافی از هوش متعارف یا از هوش و دانشی که پیش نیاز داشتن یک زندگی بالنسبه راحت و موفق است برخوردارند.

شما بعنوان یک ESTP در اینکه شرایط به ظاهر پیچیده را برای مشتریان سهل و آسان کنید از ابتکار خوبی برخوردارید و این موضوع در دنیای کسب و کار یک ارزش تلقی می‌شود. کارکردن با مردم برای شما بسیار آسان است و این بدان معناست که همان کسب و کارهایی که برای تیپ‌های ISTP مناسب است برای شما هم کاربرد دارد. گزینه‌های دیگری همچون بازاریابی، توزیع و هرآنچه که نیاز به تمرکز روی فروش داشته باشد انتخاب مناسبی برای شما خواهد بود.

برخلاف ISTP ها، شما با رقابت و ریسک پذیری رشد می‌کنید، بنابراین به دنبال فرصت‌هایی باشید که می‌توانید آن را اندازه‌گیری کرده و وارد بازی شوید. برای مثال ممکن است بعنوان یک پیمانکار تک نفره شروع کنید اما گزینه‌های دیگری همچون استخدام کارگران بازاریابی و یا بدست‌گیری گوشه‌ای از بازار را مد‌نظر قراردهید. انگیزه‌های مالی و اهداف فروش برای شما طراحی شده‌اند بنابراین برای داشتن رویاهای بزرگ ترسی به دل راه ندهید.