تصمیمات مهم شما در سال جدید! برای ISTJ ها

ISTJ
ISTJ

از اینکه برای سال جدید خبرهای بدی به شما بدهم بیزارم اما تصمیم‌های قاطعی را که سال پیش گرفته‌اید را به یاد دارید؟ شما حدود ۱/۱۲ شانس عمل کردن به هرکدام از آن ها را خواهید داشت. درواقع، اگر برای سال پیش رو، سه تصمیم جدید بگیرید تنها ۰/۰۵۷۹ درصد، شانس عمل کردن به هر سه آن‌ها را دارید. در حقیقت، عمل کردن به تصمیم‌هایتان را حدودا سه هفته بعد از عید رها یا فراموش خواهید کرد. این روز‌ِتاریک ، روزی است که به نظر میرسد اراده‌ی اغلب افراد به پایان می‌رسد.

به عنوان یک انسان که مرتب تصمیم‌های جدید می‌گیرد و آن‌ها را رها می‌کند، این ارقام هوشیار کننده است. برای عموم تیپ‌های شخصیتی این سوال مطرح است که آیا اغلب افراد در ترک عادات بد خود و یا جایگزینی عادات بهتر ناتوان هستند؟ و یا نوع تصمیمی که می‌گیرند موجبات شکست را فراهم می‌کند. (این مقدمه کوتاه برای کلیه تیپ‌های شخصیتی، یکسان می‌باشد)

برای تیپ‌شخصیتی شما اوضاع ازاین قراراست:

تصمیمات رایج: شما عاشق سال نو هستید و آغاز سال نو بهترین زمان برای درست کردن لیست برنامه‌ها و برنامه‌ریزی برای روزهای پیش رو است. این که می‌خواهید به تمرین موسیقی بپردازید و یا بیشتر ورزش کنید و یا در شغل‌تان ترفیع بگیرید، درهرحال، طرح کاملی برای رسیدن به اهداف خود طراحی کرده‌اید.

دلایل شکست: شما شکست نمی خورید و شما یک نفر از ۱۲ نفری هستید که میتوانند به اهدافشان برسند!

در سال جدید: شما برای داشتن تصمیمات قطعی بسیار شناخته شده‌اید، پس کاری را که دارید انجام می‌دهید را ادامه دهید. اما آیا مطمئنید که هدف‌های درستی را انتخاب می‌کنید؟ متعهد شدن برای رفتن به باشگاه ورزشی آنهم سه بار درهفته برای شما آسان است ، اما در مورد چیزهای پیچیده‌تر مثل تلاش برای صبور بودن درمقابل دیگران چه می‌کنید؟ آیا مصمم هستید که انتظارات بالای خود را ترک کنید و دیگران و حتی خودتان را آن گونه که هستید بپذیرید؟ شاید بهتر باشد که از دیگران در این باره کمک بخواهید؟ مثلا یادگیری اینکه چه موقع "نه" بگویید! آیا می‌توانید تصمیمات قطعی سالیانه خود را از انجام وظایف به تصمیم برای به چالش کشیدن خود تغییر دهید تا درنهایت به لذت های غیر قابل پیش بینی در زندگی برسید!