پرچم ایران من

اصطلاح کنونی استعمار بمعنی تصرف عدوانی دولتی قوی مملکتی ضعیف را و غصب اموال و پایمال کردن حقوق و فعال مایشائی وی در آنجا.

چیزی که امروزه در خیابان های شهرمان به نام آزادی می شنویم. دیکته شده یک استعمار طلب .اینبار اما ذهن را استعمار می کنند . مترادف این اصطلاح، استثمار است.این واژه از ریشه «ث م ر» به معنای میوه و حاصل هر شیء است و در اصطلاح به بهره کشی یک طرفه و تصاحب دسترنج دیگران گفته شده.

بله کشوری که تا به الان وقت میوه دادن اش رسیده در برابر تحریم ها مقاومت کرده و تونسته حرمت و اصالت خودش رو حفظ کنه بدون اینکه از هم گسیختگی اخلاقی و رفتاری چنانکه در غرب و کشورهای امریکایی هست، داشته باشه گزینه خوبی برای است استعمار و استثمار.

گزینه خوبی است برای بهره کشی نیروی انسانی، برای غارت منابع طبیعیو صنعتی که رو به رشد و پیشرفت.

در هیچ کجای دنیا و تاکید می کنم در هیچ کجای دنیا، به حرمت ، دین و پرچم کشوری اهانت نمیشه ، در هر ورزش تیمی هنگام برد، یا آغاز مسابقه، سرود ملی اون کشور خوانده میشه.

بارها دیده شده فیلمسازان مطرح دنیا برای شهیدان کشورشون چه بودجه هایی خرج می کنند و چقدر برای کسانی که جونشون رو برای کشورشون دادن ارزش قایل هستند.

حال این ناآگاهی از کجا نشات می گیره ؟ خواستن آزادی به بهای آتش زدن پرچم کشورت ؟ ا‌ون هم کسی که یک ایرانی و چطور روی غیرت اون کسانی که جونشون رو کف دستشون گذاشتند به راحتی چشم می ذارید و به اصلاح خواهان آزادی هستید و نام عمل غیر منطقی تون رو هواخواهی بر خون دختری می ذارید که اصلا براتون مهم نیست که چه اتفاقی واقعا براش افتاده ؟

پیراهن عثمان بلند کردن رو جاهلان خوب بلدند.اما این خوارج بودند که هنگام شکافته شدن فرق حضرت علی(ع) ، گفتند : مگر علی نماز هم می خواند؟

به خدا که این دو کفه ترازو یکسان نیست .

وقتی خودت برای پرچم کشورت ارزش قایل نیستی، از بیگانه چه انتظار ؟

کاش به خودمون بیاییم و درک کنیم که ایرانی که الان روی پا است استواری اش از خون شهیدی است که از همه چیزش گذشت تا تو با آرامش زندگی کنی.

آزادی می خوای بخواه ، در چهارچوب اش. مسلمونی و اصول دین ات رو قبول نداری ؟ به خودت مربوط ، اما پرچم کشوری که در اون زندگی می کنی، روی خاک اون قدم می زنی حرمت داره.

حرمت خون شهیدی که غیرت اش با غیرت نمادین تو قابل قیاس نیست.

حرمتش رو زیر پا بگذاری ، بی جواب نخواهد ماند.