کافه گردی دیگر نشانه علاقه به اندیشیدن نیست!

حتما می دانید که کافی داری در کشورما به یکی از مشاغل پر درآمد بدل شده و امروز بسیاری از سلبریتی ها مشغول کافه داری هستند، اما برخلاف امروز که کافی شاپ یک محل لوکس و گران برای وقت گذرانی است آن اوایل به سبک قدیم کافه کتاب های زیادی اطراف دانشگاه تهران راه اندازی شده بودند دلیلش هم معلوم است!

در طول دهه های گذشته کافه نشینی بیشتر محبوب و مطلوب طبقات فعال و پویای اجتماعی از جمله روشنفکران و دانشجویان بود اما خودمانیم امروز دیگر در کافی شاپ ها ردی از اندیشه و اندیشه ورزی و اندیشه پروری پیدا نمی کنید و صرفا این مکان ها به محلی برای مد و مدگرایی و گذران وقت از نوع بی خاصیت آن بدل شده اند!

به قول دکتر خان محمدی استاد جامعه شناسی: بودریار اساساً جامعه معاصر را جامعه مصرفی می‌داند و وبلن هم ویژگی اساسی مصرف مدرن را تظاهر و نمایش می‌داند، کافه‌های حال حاضر کشور وظیفه مصرف متظاهرانه را به دوش گرفته‌اند، در مصرف متظاهرانه، فرد کالایی را مصرف می‌کند اما نه به خاطر ارزش خود کالا، بلکه به خاطر بازنمودی که آن کالا در فضای حاکم بر مد آن دوره زمانی- مکانی دارد، مثلاً الآن مصرف برخی قهوه‌ها و پس‌ از آن مصرف سیگار، یکی از نمود همین مصرف متظاهرانه هستند.

اگر مخالف یا موافق این دیدگاه هستید بد نیست این گزارش خواندنی خبرگزاری فارس را مطالعه کنید:

https://www.farsnews.com/tehran/news/13980611000273/