زمان یه خط صافه , برنمیگرده

ایده بدی بود دایره ساختن ساعت
ایده بدی بود دایره ساختن ساعت

چه ایده بدی بوده، دایره ای ساختن ساعت!

احساس میکنی همیشه فرصت تکرار هست...

اما ساعت دروغ می‌گوید؛زمان دور یک دایره نمی چرخد!

زمان بر روی خطی مستقیم می دود

و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمیگردد...

ایده ساختن ساعت به شکل دایره، ایده جادوگری فریبکار بوده است!

ساعت خوب، ساعت شنی است!

هر لحظه به تو یادآوری می‌کند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمی گردد


شاملو

◾️◾️◾️◾️◾️◾️


این لحظه‌ای که داری این متن رو می‌خونی دیگه تکرار نمیشه درست مثل هر ثانیه دیگه‌ای که پشت سر گذاشتی ، بلند شو برو دنبال اهدافت ، آخرش می‌خواد چی بشه ؟ حتی اگه نرسی ! حداقل خیلی چیزهای جدید رو تجربه کردی و خیلی چیزهای خوب رو که فکرشم نمی‌کردی بدست آوردی

بهتر از نشستن و آرزو کردنه

قبل از اینکه آرزو‌ها بشن حسرت یه تکونی بخور ‼️


روی رشدت سرمایه گذاری کن ، بهتر و بهتر شو ، دائم در حال یادگیری باش

اگر اینکار رو بکنی ، بهت قول می‌دم یک روز به خودت میای و می‌بینی زندگیت فوق‌العاده شده

سامان دادمندیان