خودشیفتگی افراطی

خود شیفته
خود شیفته


1-به شدت نسبت به انتقاد واکنش نشان می دهند. افراد مبتلا به این اختلال به شدت مورد انتقاد دیگران قرار می گیرند یا هر چیزی که تصور می کنند بر هویت آنها تأثیر منفی می گذارد. آنها وقتی مورد انتقادکسی  قرا ر گیرند حالت  دفاعی به خود  می گیرند.

۲-احساس خود بزرگ بینانه‌ای به صورت مهم پنداشتن خود داشته باشد (مثلاً در موفقیت‌ ها و استعدادهای خود اغراق کند یا بدون آنکه به موفقیت شایسته‌ای دست یافته باشد، انتظار داشته باشد که او را آدم بزرگ و مهمی بدانند).

۳-اغلب به دیگران حسودی کند یا معتقد باشد که دیگران به او حسادت می‌کنند.

۴-معتقد باشد که «استثنایی» است و تنها سایر افراد (یا موسسات) استثنایی یا رده بالا می‌توانند او را درک کنند یا او باید تنها با این افراد رابطه داشته باشد.

۵-احتیاج داشته باشد که به شکلی افراطی تحسین شود.

۶-احساس محق بودن (entitlement) بکند، یعنی به شکل نامعقولی انتظار داشته باشد برخوردی رضایت بخش و اختصاصی با او صورت گیرد یا افراد خود به خود تسلیم خواسته‌هایش شوند.

۷-در روابط بین فردی استثمارگر باشد، یعنی از امتیازات دیگران برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کند.

۸-فاقد حس همدلی باشد، یعنی تمایلی به درک یا شناخت احساسات و نیازهای دیگران نداشته باشد.

منبع: dayan.ir