اونایی که فکر میکنن زرنگن، فکر میکنن زرنگن😉!

خوانندگان عزیز به تفکری که همینک به ذهن من رسید توجه فرمایید:

با توجه به افزایش کنجکاوی خلق الله به آگاهی از خصوصی ترین موارد زندگی دیگران ،اینجانب اعلام میدارم

اگر کسی متوجه برخی مسایل (شاید خصوصی و مهم) در مورد زندگی من شد،باید بداند که این خواست شخص بنده بوده و این اتفاق را به پای زرنگی و خود ننویسد و به هیچ وجه خود را شبیه نیروهای جاسوسی امریکا نداند

و برود در کنجی سکنی گزیند و بی اندیشد که چرا آنقدر بی خطر و غیرمهم بوده که به راحتی از این موارد آگاه شده!!!😂


پ.ن1: حمل بر خودستایی نباشه!

پ.ن2:یادتونه وقتی بچه بودیم و می رفتیم پیش بزرگترا که داشتن یه کارایی میکردند و یا یه حرفهایی میزدند که کمی سری بود و اونا میگفتن بزار بازی کنه نمیفهمه که( متن بالا هم شبیه همینه!😁😁)