امیدپروانه هستم/دانش آموخته کامپیوتر/علاقه مند به نویسندگی ، ادبیات ودنیای سخن وکلام