کارآفرینان بزرگ ریسک‌پذیرند یا ریسک‌گریز

کارآفرینان بزرگ ریسک‌پذیرند یا ریسک‌گریز
کارآفرینان بزرگ ریسک‌پذیرند یا ریسک‌گریز


آیا کارآفرینان بزرگ ریسک پذیرند یا ریسک گریز! شما چه فکر می کنید.؟

احتمالا معتقدید کارآفرین باید ریسک کند و الا کارآفرین نیست.

شما چی! بی ترمز گاز می دهید وحشتناک به جلو می تازید یا سریع و چابکید اما مثل یک عقاب تیزپرواز بر همه امور نظارت دارید.؟

در مقالات، کتابها و سایت های حوزه کسب وکار نو به موضوع ریسک پذیری خیلی اهمیت داده میشه بطوری که ریسک پذیری را یکی از اصول اساسی کسب و کارهای نو میدونند ولی بعضی از اندیشمندان بزرگ حوزه نوآفرینی از جمله پروفسور آدام گرانت در کتاب نوآفرینی عکس این مسئله را ثابت می کند.

آدام گرانت در کتاب « نوآفرینی» نشان می دهد که کارآفرینان و استارتاپ های مشهور نه تنها اهل ریسک نبودند بلکه ریسک گریز بوده اند.

شخصیت هایی چون: بیل گیتس، استیوجابز، جف بزوس و واربی پارکر و… خیلی با احتیاط مسیر موفقیت را طی کرده اند و گاها حتی توقفی در ادامه کار داشته اند. مثلا پیر امیدیار مدیر سایت eby وقتی سایت حراجی اش را استارت زد تا ۹ ماه بعدش به کار برنامه نویسی ادامه داد و تنها وقتی بازارچه آنلاین اش درآمد خالص اش بیش از شغل اش برایش به ارمغان آورد کارش را رها کرد.

« لیندا روتنبرگ» بر اساس چند دهه تجربه آموزش کارآفرینان بزرگ دنیا چنین می گوید:

« بهترین کارآفرینان بزرگترین ریسک کنندگان نیستند آنها ریسک پذیری را بدون ریسک می کنند

     البته این به این معنی نیست که با ریسک کردن های متوسط دائما در میانه راه باشیم. بلکه نوآفرینان موفق در یک مسیر ریسک های شدید می کنند  و آن را با احتیاط شدید در مسیر یا جایگاه دیگری متوازن می سازند.

مثل « بهروز فروتن» که شروع  تولید مواد غذایی را با احتیاط از آشپزخانه و زیر زمین شروع کرد وقتی به ادامه کار ایمان پیدا کرد منزل مسکونی اش را فروخت و با جسارت تمام در کسب  وکارش سرمایه گذاری کرد.


ادامه مطلب...