قبیله‌ات را بساز


ست گودین کتابی دارد به نام «قبیله‌ها : ما میخواهیم که هدایتمان کنید».

ایده محوری کتاب آن است که اگر میخواهید تغییری در جهان ایجاد کنید، مردم را به سمت آن تغییر، هدایت کنید. با امکاناتی که در عصر حاضر فراهم شده است، برای رهبری نیازی به پول و قدرت ویژه‌ای ندارید. کافی است افرادی را پیدا کنید که درباره موضوع مورد نظر شما هم‌دغدغه بوده و عمیقا به آنچه میگویید باور داشته باشند. پیامتان را به گوش آن افراد برسانید، آنها نیز پیام شما را به گوش دیگران می‌رسانند و این زنجیره ادامه پیدا میکند.

این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده است. اما سخنرانی تد ست گودین درباره این موضوع میتواند به اندازه کافی الهام بخش باشد.

https://www.ted.com/talks/seth_godin_on_the_tribes_we_lead?utm_campaign=tedspread--a&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare

یکی از نمونه‌های ایرانی «قبیله» بدون شک، سایت آموزشی متمم است. محیطی آموزشی که پس از سه سال اعضای آن خود را «متممی» می‌نامند. با تعدادی از دوستان متممی‌ام که از نزدیک آشنا شدم، این احساس هم‌قبیله بودن بین همۀ ما مشترک بود.

از خودم می‌پرسم، من چه قبیله‌ای را باید بسازم؟ چه موضوعی است که میخواهم آن را در جامعه تغییر دهم؟ چه باور و یا محصول جدیدی به جامعه عرضه کنم؟ افراد هم قبیلۀ من چه کسانی هستند؟ چگونه آنها را بیابم و رهبری کنم؟

فراموش نکنم که مهمترین نکته، باور قلبی و تعهد کامل خودم به موضوعی است که میخواهم آن را رهبری کنم.