بدون اشنایی با شیطان ، نمیتونی نقش خدارو بازی کنی ! " آنتونی هاپکینگز "