مدیریت منابع انسانی چی هست و چی نیست؟!

ما در بخش مدیریت انسان در کار چندین و چند نگاه داریم که سه تا از مهم ترین ها نگاه: نگاه ابزاری ( Tool ) ، اداری ( Personnel ) و نگاه نوین نگاه اقتصادی ( Added value ) که باعث شد کلا منابع انسانی ماهیت خودشو در این نگاه نشوون بده. حالا بیایم ببینیم که داستان از چه قراره -_- :>