نوروز تنفسی دوباره

سال ها میگذرد امسال هم گذشت

مثل تمامی سال هایی که آمد و رفت

حتی با تمامی اتفاقات متفاوت اش

سالی بود که سلامتی برای انسان بار دیگر مورد توجه قرارگرفت شاید هم موقتی قدرشناس شد چرا که به سرعت فراموش میکند


حال با بهاریه ای از فریدون مشیری

بوی باران بوی سبزه بوی خاک
شاخه های شسته باران خورده پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس رقص باد
نغمه شوق پرستو های شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار
خوش به حال چشمه ها و دشت ها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز
خوش به حال جام لبریز از شراب
خوش به حال آفتاب
ای دل من گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمی پوشی به کام
باده رنگین نمی نوشی ز جام
نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می باید تهی است
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکویی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

آرزو میکنم برای جهان ?
همچون نسیم نوازشگر جوانه های تازه ی طبیعت ؛ سبک بال ٫ همچون باران با جنسی از زندگی و طراوت بخش جان طبیعت ؛ آرامش ٫ چون خاک که بنیانی برای وجودیت جسم مادیست و حمل کننده ی روح است ؛ پاکی

بخشی از نثر زیبای دیباچه گلستان سعدی?
بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت هر نفسی که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمتی شکری واجب

قائل شویم دنیایی برای زیستن تمامی موجودات
بخواهیم دنیایی از عشق و آرامش آرامش آرامش برای جهانیان
تمرین کنیم درجایگاه قضاوت گری قرار نگیریم
برخورد واجب بدانیم آزارگر موجودات کره ی زمین نباشیم
مروری بر رفتار های انسانی داشته و در خود اصلاح کنیم چرا که باید از خود شروع کرد

تمرین کنیم تا عادتی برای زیستن مان شود

نوروز ۱۴۰۰ مبارک باد انشالله سالی از سلامتی سلامتی سلامتی و آرامش برای مردمان جهان از جمله خودمان باشد .

عددش برام عجیبه هنوز باهاش خو نگرفتم?