جان بی جسم

ما را جسم‌های بی جان نیز تعریف کرد که مشتمل بر حد تام است و حد تام را مشتمل بر جنس و فصل است. آن‌ها جان‌های بی جسم هستند که مطلقاً جان هستند و از اضافات جسم بری هستند.
اللهم ارزقنا...

پی نوشت:مطالب عظیمی جناب فارابی دارند که ترجیح می‌دهم آن‌ها را نگویم لکن به مدینه فاضله ایشان رجوع نمایید