ما بندگان محافظه‌کاری هستیم...

قال حفظه الله:«اگر باوجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما رابه دریا خواهد ریخت. البته بسیاری از کشور فرار کردند اما ما جای فرار نداریم. این بی‌عدالتی‌ها قابل تحمل نیست.»
سخن جنابشان در برابر یکی از کسانی بود که خودش و دوستانش مسبب وضع موجود هستند ولی هیچ اشاره‌ای به این امر نشده است یا شاید قصد داشته‌اند به در بگویند دیوار بشنود لکن دیوار گوش ندارد!!!

پی نوشت:عکس می‌تواند ربط داشته باشد و میتواند زینتی باشد!!!