چقدر زود گذشته!

یا لطیف

انگار نه انگار که ۴ سال گذشته و ماه هم اصلاً یادمان نبود که ویرگولی هم هست!‍ این ویرگول تبدیل شده بود به نقطه‌ویرگول و فاصله افتاد.
بگذریم... راستی چقدر زود می‌گذرد و افلاک هم اصلاً هوایمان را ندارند و گویا سگ دنبالشان کرده که اینقدر سریع می‌روند.
القصه که برای بار چندم باز هم ذکر کنم، چقدر زود گذشت.