چطور دیجی کالا برای فروشندگان دلچسب تر می شود؟

چطور دیجی کالا برای فروشندگان دلچسب تر می شود؟
میلیون ها بازدیدکننده روزانه و چند میلیون مشتری وفادار در کنار یک برند...