عبدالله رخشانی

پهلوان عبدالله رخشانی کشتی گیر خراسانی قهرمان کشتی ایران قهرمان کشتی بزرگسالان استان خراسان رضوی در خراسانی فدراسیون کشتی ایران قهرمان لیگ برتر ایران قهرمان لیگ دسته اول کشتی آزاد