املت

اون زمان اسکناس 200‌تومانی تازه چاپ شده بود. یک روز ناهار رو از خونه نبرده بودم. حدود ساعت 11 همکار خدماتیمون رو صدا کردم و یک اسکناس 200تومانی به‌ش دادم و گفتم «برو املت درست کن که دونفری بخوریم.» آن‌موقع تخم‌مرغ شانه‌ای 30 تومان بود و نان هم ارزان بود.

ساعت 12 شد و خبری نشد، ساعت 1 و 2 شد... رفتم آشپزخونه و دیدم به اندازۀ یک تشت املت درست کرده. نمی‌دونستم چی بگم؛ هم گرسنه‌ام بود، هم پولم رفته بود و هم خنده‌ام گرفته بود.

ازش پرسیدم «پول‌ها رو چی کار کردی؟» گفت «خودت گفتی با این پول یه املت درست کن!»