بطالت:شارژر روان

من وقتی از زندگی خسته میشم و اشتیاقمو برای از تخت دراومدن ازدست میدم میدونید چی کار میکنم؟

بطالت

برای من بطالت تا دیروقت سریال ابکی نگاه کردن و از اون ور صبح ها تا ظهر خوابیدن هست.

معمولا وقتی خیلی از خودم کار میکشم بطالت بیشتری لازم دارم تا روح و روانم رو دوباره شاداب کنم اما همیشه این بطالت یک جایی تموم میشه

بعد چند روز بیهودگی(البته از نظر بنده سرشار از فایده است) دوباره برمیگردم به تلاش کردن و انجام کارهام

به نظرم شما هم امتحان کنید.توی رانندگی هم همیشه میگن هیچ وقت خواب الود رانندگی نکنید.

اگه خیلی خسته شدید ترمز کنید.ترمز کنید و ساعاتی استراحت کنید تا باقی مسیر رو بهتر بتونید ادامه بدید.

بطالت برای شما چیه؟