چرا ظرفشویی خشک نمی کند؟

چرا ظرفشویی خشک نمی کند؟
در این مطلب قصد داریم در مورد خشک نشدن ظروف در ظرفشویی و دلایل بروز ای...