نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد ویسمن

جامع ترین نرم افزار حضور غیاب و حقوق دستمزد در ایران


  • ویسمن یک برند موفق در ارائه بهترین نرم افزار حضور و غیاب حقوق دستمزد است که تلاش میکند بین کارفرما و کارکنان روابطی پایدار سودمند و شفاف برقرار کند و از مواضع مختلف به مدیریت منابع انسانی بپردازد
  • به تعبیر بهتر ،ویسمن یک نرم افزار با تمامی مورد نیاز کسب کار شماست که میتواند یکپارچگی و نظم سازمانی را در فضای کاریتان ایجاد نماید
  • با نرم افزار های ویسمن قادر خواهید بود اطلاعات کارکنان را در یک بستر امن ثبت حفظ نگهداری کنید و به وسیله آن فرآیند جذب استخدام تا مدیریت محاسبات تردد و گزارشات شفاف و دلخواه و محاسبه حقوق و ارائه سامانه حقوق به آسانی مدیریت کنید و به وسیله آن فرآیند مدیریت منابع انسانی آسانتر و کارمند مدارانه تر از همیشه پیش ببرید.
  • نرم افزار ویسمن شامل چندین محصول کاربردی است که هر کدام به طور کاملا حرفه ای و استراتژیک به معقوله خودکار سازی ،برنامه ریزی جذب کارکنان مدیریت حقوق دستمزد است این محصول شامل قرارداد حضور غیاب موتور قوانین ماژول مدیریت گرافیکی ماژول مرخصی ماژول مدیریت لاگ ماژول اعلان (نوتیفیکیشن و پیام کوتاه) یکپارچه سازی گزارشات داینامیک و اکسس کنترل برای مدیریت کامل دستگاه به مدیریت چرخه کاری جذب تا تسویه در ویسمن امکان شخصی سازی و ارائه نرم افزار مناسب با توجه به حیطه فعالیت و سایر کسب کار وجود دارد همین امر باعث شده تا ویسمن یکی از بهترین ارائه کنندگان راهکارهای منابع انسانی تبدیل شود.