اسنپ ،دیوار و ... بازتولید یک انحصار در پشت قاب ...

پس از شروع چشمگیر استفاده از موبایل های جدید و نیز پهنای باند نسبتا مناسبی که اپراتورها در اختیار کاربران قرار دادند شاهد تحول اساسی در تمام شئون زندگی از جمله کسب کارها می باشیم. یکی از این نوع کسب کارها که در ایران رواج پیدا کرده اپ های واسطه ای که دقیقا همان برگردان ایده های است که در سایر کشورها جواب داده مانند اوبر معادل آن در ایران اسنپ و...

ولی بزرگان عزیز و نیز مردم گرامی توجه شما را به چند نکته جلب می کنم

  • چندین طرح آزموده شده خارجی توسط جمع محدودی در ایران باز تولید شده که نشانگر شکل گرفتن انحصار می باشد کافی است مالکین کافه بازار دیوار اسنپ فیلمیو برای مردم مشخص شوند
  • اینان در پس شرکت های دانش بنیان پنهان شده و از مواهب آن معافیت مالیاتی و وام های ارزانقیمت ... بهرمند می شوند در حالی که اینان درسته از تکنولوژی جدید استفاده می کنند ولی در دسته شرکت های دانش بنیان قرار نمی گیرند
  • اینان علیرغم درامد هنگفت هیچگونه شفافیت مالی ندارند و عموم نیز چون از مواهب انها بهرمند شد از این نکته غافل مانده است
  • اپ های واسطه خدمات باعث بهم ریختن بسیاری از کسب کارهای خورد گردیده است
  • می باید باز تولید آن به صورت شرکت تعاونی و یا سهامی با همان ادبیات رقابتی وسهولت دسترسی توسط اتحادیه از همون صنف شکل می گرفت
  • بجای نازپروری این شرکت ها و مخفی شدن در پس شرکت های دانش بنیان مشمول شفافیت درامدی و مالیات سنگین شوند
  • پول حاصله باید صرف تولید شغل شده تا سر ریز بیکاری این اپ های واسطه را جبران کند
  • اقایون کمی فکر کنید اینجا ایران است بسیاری شغل ها از خدمات ارتزاق می کنند(بیش از نصف بیشتر شغل ها) . اگر اپی(app) قصد کوتاه کردن واسطه را دارد مثل اسنپ دیوار اچار و...اولا دچار انحصار مالکین نشود در ثانی مالیات مناسبی از پولی که در میاورند بدهند و ثالثا فکری هم برای سریز بیکاری ان نیز بنمایید
  • یادمان باشد خودمان باید رسانه خودمان باشیم چنانچه با آن موافق هستید انرا باز نشر نمایید تا موجی ایجاد شده اولا این انحصارها جوابگو باشند در ثانی ناچار به شفاف سازی باشند .انشاالله