حقایقی در خصوص گناه که مسیر زندگیتان را عوض می کند

از بچگی خیلی چیزها مدام برای ما تکرار شده و این تکرار باعث شده از مفهوم واقعی بعضی چیزها غفلت کنیم مثلا هیمن گناه از بچگی مداوم شنیدیم گناه نکن ، این کار گناهه اگر گناه کردی اون دنیا جات توی جهنمه و اتیش و قیر داغ و ....🧐

خلاصه از این حرف ها زیاد شنیدیم و می شنویم یه مدتی هم به این نتیجه رسیدم که این حرف های اخوندهاست اگر این حرف ها را نزنند کجا بازارشون گرم کنند و یه یکسری ادم هم نشستیم پای این ...

ولی بعد بنابه کارم سفر خارجی می رفتم دیدم نه این یه مفهمومی بشری که توی تمامی ادیان چه الهی و غیر الهی تکرار شده و یکسری باید و نبایدها را همه جا داریم

ایا روحانیان اونها هم قصد تحمیق انها را داشتند و یا این یک واقعیت

این باعث شد یکم تحقیق کنم و به انچه رسیدم مختصرا برایتان شرح خواهم داد شاید شما حرف های مرا نیز قبول نداشته باشید ، باشه مهم نیست ولی خودت سعی کن کنه و ریشه بعضی چیزها را بدست بیاری

البته دلی نه ،یعنی چه یعنی اینکه بعضی ها از حرفشون اینقدر با اطمینان دفاع می کنند که گالیله هم اینطور پای حرفش نمی ایستاد بلکه نمی دونند اون بنده خدا چندین سال تحقیق کرد تا به این رسید که ما به دور خورشید می گردیم نه بلعکس

پس برای رد و یا تایید حرف من یکم وقت بزار تحقیق کن و مطالعه ،چرا که این نتیجه گیری تاثیر شگرفی در دید گاه شما خواهد داشت و به هر جواب عمیقی در این خصوص برسی کل مسیر زندگیتو عوض می کنه

خوب اما نتیجه گیری من 📷

ما پاداش و تنبیه را درقرارداد های انسانی داریم

مثلا رد شدن چراغ قرمز / درس نخواندن /دزدی کردن

که فهمیدن تنبیه آن برای ما اسان است

ما یکسری پاداش و تنبیه در چرخه زندگی داریم با قوانین نانوشته اما ثابت،فرقش با بالای فقط اینه اینها را کسی وضع نکرده و کتاب قانون ندارد

مثلا پرخوری کردن /خواب خوب نرفتن /سیگار کشیدن

عوارض و یا همون تنبیه های اعمال فوق هم که الان برای همه مشخصه

پس این دو دسته برای همه مشهود معلومه و ساخته اخوندها هم نیست

می مونه یکسری سومی که به ما می گویند ،عمل را می دانیم ولی تنبیه آن برای ما ملموس نیست یعنی حس نمی شه

مثلا دروغ گفتن /غیبت کردن /مال مردم خوری و....

که بیشتر مشگل در همینه . ولی یه نکته مد نظر داشته باشید اگر چیزی را نمی دانیم دلیل بر نیستی آن نیست مثلا سیگار تا همین بیست سی سال قبل بخاطر اینکه مضرات آن نامعلوم بود اصلا چیز بدی نبود و یک تفاخر و تجدد طلبی هم درش بود و من یادمه توی مراسم ها هم جلوی همه سیگار برای پذیرای می گذاشتند .

تا اینکه بعدا گفتند ضرر دارد و الان هرروز یه ضرر تازه از آن پیدا می کنند و سالیانه چندصد هزار نفر بخاطر همین سیگار افقی می شوند

اگر کسی پنجاه سال پیش می گفت سیگار ضرر داره (به نقلی انجام آن تنبیه داره و عواقب این یعنی مفهوم گناه )خیلی ها بهش می خندیدند

ولی اگر الان همه اونها زنده بودند و آن بیم دهند و یا نهی کننده هم بود . بهشون نمی گفت دیدید من بهتون گفتم ولی قبول نمی کردید خوب الان بچشید عواقب انرا (سرطان و ....)

حالا باور کنید دروغ هم عواقب دارد به خاطراتتان مراجعه کنید ببینید بعضی از دورغ ها بعدا چطور دامنتون گرفت و در سختی ها انداختتون .من خدمتم سربازیم توی نیروی انتظامی بود که تجربه های خیلی خوبی از اون برام موند قصد که بعضی از خاطر هایش را نوشتم اینجا ، من یک قتل بسیار و حشتناک می دانم که چهار نفر به خاطر یک دروغ کشته شدند

پس دروغ عواقب داره حالا همشو الان نمی بینیم بماند غیبت و .... همینطور

بعد اگر هر جای دنیا بروی بد بودن اینها برای همه انسان ها معلومه مثلا برزیلی ها نمی گند دروغ خوبه و یا ...

حفظ حریم مرد زن در تمامی کشورها وجود داره حتی اونها که لایک هستند بدوی هستند. مرد و زن های عادی خودشون به یک چیز پایبند می دونند .بحث یک چیز و پایبندی، به شکل ان کار نداشته باشیم ممکن دوست دختر یا پسر ولی پایبند و متعهد هستند این متعهد بودن یعنی حجاب

حالا توی اسلام حدود جور دیگری تعریف کرده پس همه جا این حجاب به معنی حفظ حریم هست (یکم فکر کنید واقعا هست) و توی اسلام هم یکی از این انواع حجاب بیان شده اینکه کدام بهتره

برشماست تحقیق کنید و ببینید

پس گناه یک چیز می هومی نیست روی این مفهموم بیشتر فکر کنیم