عطسه کرونایی BBC فارسی در دهان ملت

اینقدر این سیاست یک بام و دوهوای این جانی پیر (سگ پیر استعمار )برام مشمز کننده بود که علیرغم اینکه کار من پادکست نبود توی این روزهای بیکاری

بعد شش ساعت سرکله زدن این پادکست ساختم و توش اصلا حرف خودمم نزدم

حرف یک روانشناس مشهور خارجی زدم (از ما بهترون ....)که از اتفاق مقاله اون توی سایت بی بی سی فارسی هم بود اینجا ببینید

عطسه کرونای بی بی سی
عطسه کرونای بی بی سی


و سیاست این لقمه به حرم ها که فقط می خواهند خون ملت را توی شیشه کنند و دنیا را براشون تیره تار کنند

ببینید مشکلات و کم کاری ها و.... بکنار جای خود ولی این گو... گنده کردن اینها فقط نه از سر دلسوزی برای ما

فقط برای خورد کردن ملت ماست بشنوید و نظراتتان را بفرمایید
از اینجا بشنوبد