مثال ،کوتاهترین راه برای یادگیری کاربردی

وضعیت اقتصادی ایران یکی از بدترین روزهایش را در طی این چند سال و یا حتی بتوان گفت از اول انقلاب تا کنون می گذراند اما قصدم ورود به امار اطلاعات نیست طی چند جمله وضعیت فعلی را تشریح نموده و مخاطرات انرا گوشزد خواهم کرد

اکثریت قریب به اتفاق افراد دارای یک دو و یا سه منبع درامدی عمده می باشند که چند مثال انرا می زنم

درامد ماهیانه: من حقوق کارمندی و کار در آژانس می باشد

درآمد ماهیانه: من درامد مغازه سوپر و اجاره یک اپارتمان در تهران می باشد

درآمد ماهیانه من ....

که به تعداد افراد می توان این مثال را زد و اکثر قریب به اتفاق این افراد به هر سطح دارمدی که هستند دارای نود الی 95 درصد هزینه های ثابت و مشخص می باشند

هزینه های من : خرج خورد خوراک مدرسه بچه ها

هزینه ای من : خرج کرایه خونه قسط و قبوض و ...

هزینه های من ...


و این هزینه ها اصلا قابل دست زدن نیست و همیشه باید این هزینه ها پر بشه وگرنه چرخ لنگ می شود

خوب خیلی ساده است درامد دولت ایران از چه منبعی

درامد عمده ایران: نفت و مالیات در حدود نود درصد و سایر در امدها ده درصد

خوب هزینه هاش چطوره

فقط نود درصد هزینه ان مربوط حقوق و پرسنلی یعنی دولت نود درصد دارمدش را باید حقوق و پرسنلی میز دفتر و .... هزینه کند

این هزینه های که رد خور نداره

میشه اموزش پرورشش کم کنه میشه کارمندهای بهداشت و یا نظامیشو کم کنه (روی کاغذ شاید در عمل ممکن منجر به ......)

اینها همش بر اساس امار برنامه بودجه می باشد . ممکن بعضی بگویند اینها امار دولتی دروغ می گویند
بیایید امار از بانک جهانی در بیاوریم و یا وزارت خارجه امریکا اگر شما قبولش دارید ؟؟؟؟!!!

یک مثال ساده

یک نجار در مورد درامدش نمی تونه به یک نجار دیگه دروغ بگه و همینطور یک مکانیک و یک کشور هم نمی تونه امار خودشو مخفی کنه این طرف مخفی کنی و لی با چک کردن داد ستد ها میشه امار واقعی پی برد

پس هرکی(من، تو اخوند پهلوی ....). امروز بشه رئیس جمهور خرج و دخل ایران اینه...
کمتر از 5 درصد بودجه را میشه توش مانور داد بقیش باید بره جاهای که ناگزیر هستی بدهی و نمی شه دس بهش زد

حالا این کسانی که ما را دوست ندارند و ایندفعه اگر بتونند مارا تکه تکه خواهند کرد یکی از منابغ اصلی دارمدی ما را که نفت باشه مختل کردند . و اینطور دارند عمل می کنند که بایک مثال انرا شرح می دهند

یک مثال

یکی داره توی گوش بچه های خونه هر روز می خونه بابات ماهی سه میلیون پول در میاره باید هر شب به شما چلوکباب بده همیشه شما را ببر سفر و هیچ کمبودی نداشته باشید . عجب بابای بدی

و داره روی مخ بچه ها میره تا اوناه را خسته کنه و خونشونه تبدیل به یک محل زد خورد کنه در حالی همین شیطان نامرد یکی از پایه های دارمدی این کشور و مردم را مختل کرده

امیدوارم که بسلامت از این دوره سخت عبور کنیم

تمامی حرف هایم در قالب مثال و برگرفته از منابع مستدل داخلی و خارجی می باشد

برداشت آزاد

اینرا هم بخوانی بدی نیست

http://vrgl.ir/JVasm
http://vrgl.ir/xrGEr