یه رویا پرداز، می خواد خودش و همه کسایی که همراهشن خیلی سریع به آرزوهاشون برسن، سنمون داره زیاد میشه، پس بهتره فکر کنیم برای چی داریم این همه تلاش می کنیم، یا بهتر بگم یکم آرزو کنیم.