برنامه نویسی رو از کجا شروع کنیم ؟ اصلا شروع نکن

برنامه نویسی رو از کجا شروع کنیم ؟ اصلا شروع نکن
سلام اگه دنبال پولی اصلا شروع نکن بدبخت میشی سعی میکنم حرفای خودمو این...